Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

MAJĄTEK

Szpital Powiatowy w Radomsku prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w oparciu o przepisy zawarte w ustawie o rachunkowości i zapisy Statutu Szpitala .
Szpital gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami, majątkiem komunalnym oraz własnym i pokrywa z posiadanych środków i uzyskanych przychodów koszty swojej działalności oraz zobowiązania.

Rzeczowe aktywa trwałe : 1 429 268,54 zł
w tym :
1.urządzenia techniczne i maszyny : 171 474,84 zł
2.środki transportu : 164 225,18 zł
3.pozostałe środki trwałe : 1 093 568,52 zł
Stan sporządzony na 31.12.2015

Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.