Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy na rzecz pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych Szpitala Powiatowego w Radomsku


Zadanie 1: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii- oferta dla 14lekarzy.
CPV: Kod: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne


Zadanie 2: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Dziecięcym z Izbą Przyjęć Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 8 lekarzy
CPV: Kod: 85121250-0 Usługi gastroenterologiczne i pediatryczne

Zadanie 3: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Neonatologicznym Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 3 lekarzy
CPV: Kod: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

Zadanie 4: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Pulmonologicznym Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 5 lekarzy
CPV: Kod: 85121232-8 Specjalistyczne usługi pulmonologiczne

Zadanie 5: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Reumatologicznym Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 1 lekarza
CPV: Kod: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

Zadanie 6: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Kardiologicznym Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 3 lekarzy
CPV: Kod: 85121231-1 Usługi kardiologiczne

Zadanie 7: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Internistycznym Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 4 lekarzy
CPV: Kod: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

Zadanie 8: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym, Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym Szpitala Powiatowego w Radomsku – oferta dla 2 lekarzy. Świadczenia zdrowotne będą wykonywane w ramach dyżuru łączonego na w/w oddziałach.
CPV: Kod: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne


Numer postępowania: 8/5/2016

Data zamiesz.: 31.05.2016 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o konkursie.Pobierz
2.Szczegółowe warunki konkursuPobierz
3.Wzór umowyPobierz
4.Formularz ofertowyPobierz
5.Informacja o unieważnieniu - zadanie nr 1 14.06.2016Pobierz
6.Informacja o wynikach konkursu 27.06.2016Pobierz

Zmodyfikowano: 27.06.2016
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.