Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Świadczenia zdrowotne obejmujące wykonywanie i opisywanie badań tomografii komputerowej, wykonywanie i opisywanie badań ultrasonograficznych oraz opisywanie badań z zakresu radiologii klasycznej – dyżury medyczne w ramach Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego w Radomsku – oferta dla 2 lekarzyNumer konkursu: 4/12/2016


Data zamiesz.: 30.12.2016 r.

ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o konkursie.Pobierz
2.Szczegółowe warunki konkursuPobierz
3.Wzór umowyPobierz
4.Formularz ofertowyPobierz
5.Informacja o wynikach konkursuPobierz

Zmodyfikowano: 10.01.2016
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.