Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Szpitala Powiatowego w Radomsku


Przedmiot konkursu


Zadanie 1: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Chirurgicznej Szpitala Powiatowego w Radomsku (6000 pkt. średniomiesięcznie) – oferta dla 7 lekarzy
CPV: Kod: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

Zadanie 2: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Urazowo – Ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Radomsku (4750 pkt. średniomiesięcznie) – oferta dla 6 lekarzy
CPV: Kod: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

Zadanie 3: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Ginekologiczno- Położniczej Szpitala Powiatowego w Radomsku (1700 pkt. średniomiesięcznie) – oferta dla 5 lekarzy
CPV: Kod: 85121210-8 Usługi ginekologiczne lub położnicze

Zadanie 4: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Pulmonologicznej Powiatowego w Radomsku (20 godzin średniotygodniowo) – oferta dla 4 lekarzy
CPV: Kod: 85121232-8 Specjalistyczne usługi pulmonologiczne

Zadanie 5: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Urazowo – Ortopedycznej dla dzieci Szpitala Powiatowego w Radomsku (1080 pkt. średniomiesięcznie) – oferta dla 3 lekarzy
CPV: Kod: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne


Numer postępowania: 5/5/2016

Data zamiesz.: 30.05.2016 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o konkursie.Pobierz
2.Szczegółowe warunki konkursuPobierz
3.Wzory umówPobierz
4.Formularz ofertowyPobierz
5.Informacja o wynikach postępowaniaPobierz

Zmodyfikowano: 16.06.2016
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.