Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarza w ramach diagnostyki obrazowej objętych zakresem działania Zakładu Diagnostyki Obrazowej w postaci wykonywania i opisu badań tomografii komputerowej oraz wykonywanie i opisywanie badań ultrasonograficznych, a także opisu badań z zakresu radiologii klasycznej (RTG) Szpitala Powiatowego w Radomsku – oferta dla 6 lekarzy.


Numer postępowania: 5/12/2015

Data zamiesz.: 24.12.2015 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o konkursie.Pobierz
2.Formularz ofertowyPobierz
3.Szczegółowe warunki konkursuPobierz
4.Informacja o wynikach konkursuPobierz

Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.