Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Internistycznym Szpitala Powiatowego w Radomsku ( 96 godzin średniomiesięcznie) - oferta dla 2 lekarzy



Numer postępowania: 6/8/2016

Data zamiesz.: 24.08.2016 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.






ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o konkursie.Pobierz
2.Szczegółowe warunki konkursuPobierz
3.Wzór umowyPobierz
4.Formularz ofertowyPobierz
5.WynikiPobierz





Zmodyfikowano: 08.09.2016
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.