Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Ogłoszenie o konkursie ofert na Udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich realizowanych w Pracowni Hemodynamiki oraz w pozostałych komórkach organizacyjnych Szpitala, dla maksymalnie 6 pielęgniarek w Pracowni Hemodynamiki oraz dla maksymalnie 20 pielęgniarek w pozostałych komórkach organizacyjnych Szpitala.


Data zamiesz.: 23.12.2014 r.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o konkursie.Pobierz
2.Formularz oferty.Pobierz
3.Szczegółowe warunki konkursu ofert .Pobierz
4.Informacja o wynikach konkursu .Pobierz

Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.