Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Ogłoszenie o konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie: udzielania w Szpitalu Powiatowym w Radomsku świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu wykonywania i opisywania badań tomografii komputerowej, wykonywania i opisywania badań ultrasonograficznych oraz opisywania badań z zakresu radiologii klasycznej – oferta dla 1 lekarza


Data zamiesz.: 23.10.2014 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o konkursie.Pobierz
2.Szczegółowe warunki konkursu.Pobierz
3.Formularz oferty.Pobierz
4.Ogłoszenie o wyborze ofertyPobierz

Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.