Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Szpitala Powiatowego w Radomsku


Przedmiot konkursu


Zadanie 1: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Leczenia Uzależnień wraz z konsultacjami w oddziałach szpitalnych Szpitala Powiatowego w Radomsku – oferta dla 3 lekarzy
CPV: Kod: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

Zadanie 2: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Neurologicznej Szpitala Powiatowego w Radomsku (1300 pkt. średniomiesięcznie/2 lekarzy) – oferta dla 2 lekarzy
CPV: Kod: 85121220-1 Usługi specjalistyczne w zakresie nefrologii lub układu nerwowego

Zadanie 3: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Okulistycznej wraz z konsultacjami w oddziałach szpitalnych Szpitala Powiatowego w Radomsku (600 pkt. średniomiesięcznie) – oferta dla 1 lekarza
CPV: Kod: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

Zadanie 4: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Urologicznej Szpitala Powiatowego w Radomsku (1420 pkt. średniomiesięcznie/2 lekarzy) – oferta dla 2 lekarzy
CPV: Kod: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

Zadanie 5: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Rehabilitacyjnej Szpitala Powiatowego w Radomsku (5000 pkt. średniomiesięcznie) – oferta dla 1 lekarza
CPV: Kod: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

Zadanie 6: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Preluksacyjnej Szpitala Powiatowego w Radomsku (400 pkt. średniomiesięcznie) – oferta dla 1 lekarza
CPV: Kod: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

Zadanie 7: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Dermatologicznej wraz z konsultacjami w oddziałach szpitalnych Szpitala Powiatowego w Radomsku (540 pkt. średniomiesięcznie) – oferta dla 1 lekarza
CPV: Kod: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

Zadanie 8: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego w Radomsku (550 pkt. średniomiesięcznie) – oferta dla 1 lekarza
CPV: Kod: 85121251-7 Usługi gastroenterologiczne

Zadanie 9: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Reumatologicznej Szpitala Powiatowego w Radomsku (600 pkt. średniomiesięcznie) – oferta dla 1 lekarza
CPV: Kod: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

Zadanie 10: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza z zakresu medycyny pracy ( Gabinet Medycyny Pracy) Szpitala Powiatowego w Radomsku – oferta dla 1 lekarza CPV: Kod: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne


Numer postępowania: 3/5/2016

Data zamiesz.: 23.05.2016 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o konkursie.Pobierz
2.Szczegółowe warunki konkursuPobierz
3.Wzory umówPobierz
4.Formularz ofertowyPobierz
5.Sprostowanie 30.05.2016Pobierz
6.Informacja o wynikach 03.06.2016Pobierz

Zmodyfikowano: 03.06.2016
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.