Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Zadanie 1: Świadczenia zdrowotne obejmujące wykonywanie i opisywanie badań tomografii komputerowej, wykonywanie i opisywanie badań ultrasonograficznych oraz opisywanie badań z zakresu radiologii klasycznej – dyżury medyczne w ramach Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego w Radomsku – oferta dla 1 lekarza

Zadanie 2: Świadczenia zdrowotne obejmujące wykonywanie i opisywanie badań USG Doppler w ramach Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego w Radomsku (2000 badań rocznie) – oferta dla 2 lekarzyZadanie 3: Świadczenia zdrowotne obejmujące wykonywanie i opisywanie badań USG przezciemiączkowego w ramach Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego w Radomsku (220 badań rocznie) – oferta dla 1 lekarza
Numer postępowania: 10/6/2016

Data zamiesz.: 23.06.2016 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o konkursie.Pobierz
2.Szczegółowe warunki konkursuPobierz
3.Wzór umowyPobierz
4.Formularz ofertowyPobierz
5.Informacja o wynikach konkursuPobierz

Zmodyfikowano: 29.06.2016
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.