Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa w jednostkach organizacyjnych Szpitala Powiatowego w Radomsku – Blok Operacyjny - oferta dla 4 pielęgniarekData zamiesz.: 15.02.2018 r.

ZAŁĄCZNIKI:
1.OgłoszeniePobierz
2.Formularz ofertowyPobierz
3.Wzór umowyPobierz
4.Szczegółowe warunki konkursuPobierz
5.Informacja o zmianie treści projektu umowy
Do par. 8 umowy dodano ust.5 o następującej treści:
W przypadku gdy Przyjmujący zamówienie zobowiąże się pisemnie w terminie do 15 dni od dnia zawarcia umowy do świadczenia usług objętych umową w wymiarze min. 160 godzin miesięcznie przez cały okres obowiązywania umowy, Przyjmującemu zamówienie przysługuje odpłatna przerwa w świadczeniu usług objętych umową wynosząca 60 godzin w każdym roku kalendarzowym (max. 10 dni). W przypadku, kiedy umowa zostaje zawarta lub ulegnie rozwiązaniu w trakcie roku kalendarzowego, przerwa obliczana jest proporcjonalnie, za miesiąc w których usługi były świadczone.
Pobierz
6.Wybór ofertyPobierz

Zamieszczono: 15.02.2018
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.