Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa oraz położnictwa w jednostkach organizacyjnych Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 35 pielęgniarek oraz 5 położnychNumer postępowania: 3/11/2017

Data zamiesz.: 14.11.2017 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o konkursie.Pobierz
2.Szczegółowe warunki konkursuPobierz
3.Wzór umowyPobierz
4.Formularz ofertowyPobierz
5.Informacja o wynikach konkursuPobierz
6.Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert27.12.2017Pobierz
7.Informacja o wynikach konkursu29.12.2017Pobierz
8.Komunikat o odwołaniu cyklicznego konkursu 11.01.2018Pobierz

Zmodyfikowano: 11.01.2018
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.