Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy na rzecz pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych Szpitala Powiatowego w Radomsku


Zadanie 1: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii- oferta dla 14 lekarzy.
CPV: Kod: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

Numer postępowania: 6/6/2016

Data zamiesz.: 14.06.2016 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o konkursie.Pobierz
2.Szczegółowe warunki konkursuPobierz
3.Wzór umowyPobierz
4.Formularz ofertowyPobierz
5.Informacja o wynikach konkursuPobierz

Zmodyfikowano: 28.06.2016
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.