Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


udzielanie świadczeń zdrowotnych przez terapeutę zajęciowego w ramach Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego Szpitala Powiatowego w Radomsku (w wymiarze nie większym niż 80 godzin miesięcznie) - oferta dla 1 terapeutyNumer postępowania: 5/6/2016

Data zamiesz.: 13.06.2016 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o konkursie.Pobierz
2.Szczegółowe warunki konkursuPobierz
3.Wzór umowyPobierz
4.Formularz ofertowyPobierz
5.Informacja o wynikach konkursuPobierz

Zmodyfikowano: 28.06.2016
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.