Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach konsultacji specjalistycznych z zakresu neurologii dziecięcej dla potrzeb jednostek organizacyjnych w szczególności dla Oddziału Dziecięcego z Izbą Przyjęć oraz Oddziału Neonatologicznego Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 1 lekarzaNumer postępowania: 4/6/2016

Data zamiesz.: 10.06.2016 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o konkursie.Pobierz
2.Szczegółowe warunki konkursuPobierz
3.Wzór umowyPobierz
4.Formularz ofertowyPobierz
5.Informacja o wynikach konkursuPobierz

Zmodyfikowano: 27.06.2016
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.