Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Szpitala Powiatowego w Radomsku

Zadanie 1: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Leczenia Uzależnień wraz z konsultacjami w oddziałach szpitalnych Szpitala Powiatowego w Radomsku – oferta dla 3 lekarzy
Zadanie 2: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Neurologicznej Szpitala Powiatowego w Radomsku ( 1200 pkt. średniomiesięcznie/2 lekarzy) – oferta dla 2 lekarzy
Zadanie 3: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Okulistycznej wraz z konsultacjami w oddziałach szpitalnych Szpitala Powiatowego w Radomsku (600 pkt. średniomiesięcznie) – oferta dla 1 lekarza
Zadanie 4: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Urologicznej Szpitala Powiatowego w Radomsku (710 pkt. średniomiesięcznie ) – oferta dla 1 lekarza
Zadanie 5: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Ginekologiczno- Położniczej Szpitala Powiatowego w Radomsku (1300 pkt. średniomiesięcznie/4 lekarzy) - oferta dla 4 lekarzy
Zadanie 6: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Onkologicznej Szpitala Powiatowego w Radomsku (400 pkt. średniomiesięcznie ) – oferta dla 1 lekarza
Zadanie 7: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Dermatologicznej wraz z konsultacjami w oddziałach szpitalnych Szpitala Powiatowego w Radomsku (625 pkt. średniomiesięcznie) – oferta dla 1 lekarza
Zadanie 8: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego w Radomsku ( 500 pkt. średniomiesięcznie) – oferta dla 1 lekarza
Zadanie 9: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Reumatologicznej Szpitala Powiatowego w Radomsku ( 600 pkt. średniomiesięcznie) – oferta dla 1 lekarza
Zadanie 10: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Hepatologicznej Szpitala Powiatowego w Radomsku (500 pkt. średniomiesięcznie) – oferta dla 1 lekarza
Zadanie 11: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza z zakresu medycyny pracy (Gabinet Medycyny Pracy) Szpitala Powiatowego w Radomsku – oferta dla 1 lekarzaNumer konkursu: 4/6/2017

Data zamiesz.: 08.06.2017 r.

ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie.Pobierz
2.Formularz ofertowyPobierz
3Szczegółowe warunki konkursuPobierz
4Wzór umowy dla zadań: 1,3,7Pobierz
5Wzór umowy dla zadań: 2,4,5,6,8,9,10Pobierz
6Wzór umowy dla zadania 11.Pobierz
7Informacja o uniewaznieniu postępowania w zakresie zadania 2.Pobierz
8Informacja o uniewaznieniu postępowania w zakresie zadania 6.Pobierz
9Informacja o wynikach konkursu30.06.2017Pobierz

Zmodyfikowano: 30.06.2017
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.