Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach Pracowni Endoskopii Diagnostycznej Szpitala Powiatowego w Radomsku ( 35 godzin średniotygodniowo ) - oferta dla 2 lekarzyŚwiadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza w ramach
Pracowni Endoskopii Diagnostycznej Szpitala Powiatowego w Radomsku (35 godzin średniotygodniowo)
- oferta dla 2 lekarzy CPV: Kod: 85121251-7 Usługi gastroenterologiczne

Numer postępowania: 3/6/2016

Data zamiesz.: 07.06.2016 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o konkursie.Pobierz
2.Szczegółowe warunki konkursuPobierz
3.Wzór umowyPobierz
4.Formularz ofertowyPobierz
5.Informacja o wynikach konkursuPobierz

Zmodyfikowano: 16.06.2016
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.