Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza w ramach Pracowni Endoskopii Diagnostycznej Szpitala Powiatowego w Radomsku (15 godzin średniotygodniowo) - oferta dla 1 lekarza


Numer postępowania: 2/4/2016

Data zamiesz.: 07.04.2016 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.






ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o konkursie.Pobierz
2.Szczegółowe warunki konkursuPobierz
3.Wzór umowyPobierz
4.Formularz ofertowyPobierz
5.Informacja o wynikach konkursuPobierz





Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.