Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
I udzielania w Szpitalu Powiatowym w Radomsku świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów hospitalizowanych przez lekarzy w następujących oddziałach:
1. Anestezjologii i Intensywnej Terapii – oferta dla 13 lekarzy
2. Chirurgii Ogólnej wraz z dyżurami pod telefonem – oferta 7 lekarzy
3. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – oferta dla 12 lekarzy
4. Ginekologiczno-Położniczym wraz z dyżurami pod telefonem – oferta dla 7 lekarzy
5. Dziecięcym - oferta dla 10 lekarzy
6. Otolaryngologii – dyżury pod telefonem – oferta dla 1 lekarza
7. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z dyżurami pod telefonem – oferta dla 8 lekarzy
8. Neonatologii - oferta dla 3 lekarzy
9. Kardiologii – oferta dla 4 lekarzy
10. Reumatologii – oferta dla 1 lekarza
11. Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym – oferta dla 5 lekarzy
12. Neurologicznym – oferta dla 11 lekarzy
13. Chemioterapii – oferta dla 3 lekarzy
14. Wewnętrznym – oferta dla 5 lekarzy
15. Chirurgii Onkologicznej – oferta dla 3 lekarzy

II. udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
przez lekarzy w następujących poradniach:
1. Poradni Chirurgicznej – oferta dla 8 lekarzy
2. Poradni Urazowo-Ortopedycznej – oferta dla 6 lekarzy
3. Poradni Urologicznej – oferta dla 3 lekarzy
4. Poradni Zdrowia Psychicznego – oferta dla 3 lekarzy
5. Poradni Neurologicznej – oferta dla 4 lekarzy
6. Poradni Okulistycznej- oferta dla 2 lekarza
7. Poradni Endokrynologicznej- oferta dla 2 lekarzy
8. Poradni Ginekologicznej – oferta dla 4 lekarzy
9. Poradni Onkologicznej – oferta dla 3 lekarzy
10. Poradni Pulmonologicznej – oferta dla 3 lekarzy
11. Poradni Rehabilitacyjnej – oferta dla 1 lekarza
12. Poradni Preluksacyjnej – oferta dla 1 lekarza
13. Poradni Kardiologicznej- oferta dla 1 lekarza
14. Poradni Dermatologicznej- oferta dla 1 lekarza
15. Poradni Hepatologicznej – oferta dla 1 lekarza
16. Poradnia Gastrologiczna – oferta dla 1 lekarza

III. udzielania przez lekarzy świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej

IV. udzielania przez lekarzy świadczeń zdrowotnych z zakresu endoskopii – oferta dla 1 lekarza

V. udzielania przez lekarzy świadczeń zdrowotnych z zakresu neurochirurgii /konsultacje/ oferta dla 1 lekarza

VI. udzielania przez lekarzy świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii dziecięcej //konsultacje/ - oferta dla 1 lekarza

VII. udzielania przez lekarzy świadczeń zdrowotnych z zakresu opisywania EEG oferta dla 2 lekarzy

VIII. udzielania przez lekarzy świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – oferta dla 5 lekarzy

IX. udzielania przez lekarzy świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oferta dla 1 lekarza

X. udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – oferta dla 5 lekarzy

XI. udzielanie świadczeń na usługi farmaceutyczne w Aptece Szpitalnej w całym zakresie czynności przewidzianych a art.86 ustawy prawo farmaceutyczne t.j.Dz.U. Z 2008, nr 45, poz.2712 z późn.zm. oraz w Pracowni Leków Cytostatycznych oferta dla 3 farmaceutów

Data zamiesz.: 05.12.2014 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o konkursie.Pobierz
2.Szczegółowe warunki konkursu.Pobierz
3.Formularz oferty.Pobierz
4.Informacja o wynikach konkursu - cz. I - oddziały szpitalnePobierz
5.Informacja o wynikach konkursu - cz. II - poradnie przyszpitalnePobierz
6.Informacja o wynikach konkursu - cz. III - pozostałe jednostkiPobierz

Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.