Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Ogłoszenie o konkursie ofert na:
I. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w następujących komórkach organizacyjnych Szpitala :
1. Oddział Obserwacyjno - Zakaźny
2. Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć
3. Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy
4. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
5. Oddział Chirurgiczny Ogólny
6. Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
7. Oddział Dzienny Chemioterapii
8. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
9. Oddział Wewnętrzny
10. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
II. Świadczenie usług w zespołach sanitarnych wykonywanych przez ratowników i kierowców
III. udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w następujących komórkach organizacyjnych Szpitala:
1. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
2. Poradnia Endokrynologiczna
3. Poradnia Kardiologiczna


Data zamiesz.: 05.03.2014 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o konkursie.Pobierz
2.Szczegółowe warunki konkursu.Pobierz
3.Formularz oferty.Pobierz


OGŁOSZENIA:
1.Komunikat w sprawie unieważnienia postępowaniaPobierz

Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.