Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę z zakresu świadczeń stomatologicznych w tym chirurgii stomatologicznej w komórkach organizacyjnych Szpitala Powiatowego w Radomsku – oferta dla 1 lekarza dentysty.



Data zamiesz.: 03.08.2018 r.





ZAŁĄCZNIKI:
1.OgłoszeniePobierz
2.Formularz ofertowyPobierz
3.Wzór umowyPobierz
4.Szczegółowe warunki konkursuPobierz
4.Załącznik nr 1 - katalog świadczeńPobierz





Opubliowano: 03.08.2018
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.