Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy na rzecz pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych Szpitala Powiatowego w RadomskuZadanie 1: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym Szpitala Powiatowego w Radomsku wraz z dyżurami pod telefonem - oferta dla 5 lekarzy.
CPV: Kod: 85121210-8 Usługi ginekologiczne lub położnicze

Zadanie 2: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Radomsku wraz z dyżurami pod telefonem- oferta dla 8 lekarzy
CPV: Kod: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

Zadanie 3: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Radomsku wraz z dyżurami pod telefonem - oferta dla 7 lekarzy
CPV: Kod: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

Zadanie 4: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 14 lekarzy
CPV: Kod: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

Zadanie 5: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 2 lekarzy
CPV: Kod: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

Zadanie 6: Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 1 lekarza
CPV: Kod: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

Numer postępowania: 1/6/2016

Data zamiesz.: 03.06.2016 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o konkursie.Pobierz
2.Szczegółowe warunki konkursuPobierz
3.Wzór umowyPobierz
4.Formularz ofertowyPobierz
5.Ogłoszenie o wynikach konkursuPobierz

Zmodyfikowano: 28.06.2016
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.