Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

KADRA KIEROWNICZA

Dyrektor Naczelny
Piotr Kagankiewicz


Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek.med. Artur Flejterski


Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
mgr inż. Beata Kowalska


Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno – Finansowych/Główna Księgowa
mgr Iwona Skalik


Przełożona Pielęgniarek i Położnych
mgr Bożena Łuszczyńska


Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.