Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP

Strona BIP Szpitala Powiatowego w Radomsku zawierają podstawowe informacje na temat funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Radomsku.

I.
Z lewej strony Biuletynu znajduje się menu główne które zostało podzielone na kilka głównych działów: dane teleadresowe, kadra kierownicza, podstawowe informacje, sposób załatwiania spraw, dokumenty, majątek szpitala, rejestry, ewidencje, archiwa, kontrole, prawa pacjenta, nabór pracowników, redakcja biuletynu itd.
Każdy z działów głównych zawiera rozszerzone kategorie a do niektórych artykułów można przejść klikając zakładkę.


ZAKŁADKA OBJAŚNIENIE
DANE TELEADRESOWEzawiera informacje kontaktowe jak również pola szybkiego zapytania dla istotnych komórek naszego podmiotu leczniczego, pole obejmuje także adres jednostki oraz numer NIP, REGON oraz KRS.
MENU PRZEDMIOTOWE:
Kadra KierowniczaZawiera informacje na temat kadry zarządzającej naszym podmiotem leczniczym
Podstawowe informacje zawiera informacje na temat przedmiotu działania i kompetencji naszego szpital w tym celów, zadań, rodzajów udzielanych świadczeń medycznych, statusu prawnego, organów i osób sprawujących funkcje w szpitalu, zasad funkcjonowania szpitala oraz struktury organizacyjnej szpitala
Sposób załatwiania sprawzawiera informacje na temat sposobu przyjmowania i załatwiania spraw, zasad przyjmowania skarg i wniosków oraz ich rozpatrywania a także innych spraw administracyjnych
Sposób stanowienia aktów publiczno- prawnychDecyzje w sprawie zatwierdzenia statutu, zmian do statutu i innych zadań wynikający z Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Sposoby podejmowania decyzji zarządczych przez dyrekcję szpitala
DokumentyZawiera ważne dla funkcjonowania dla szpitala dokumenty w tym statut i regulamin organizacyjny szpitala oraz schemat organizacyjny szpitala
Statutaktualny statut Szpitala Powiatowego w Radomsku
Struktura organizacjazawiera aktualną strukturę organizacyjną Szpitala Powiatowego w Radomsku
Regulaminzawiera aktualny regulamin Szpitala Powiatowego w Radomsku
Majątek szpitalazakładka zawiera majątek zakładu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego
Ewidencje i rejestryzawiera informacje o ewidencjach i rejestrach Szpitala Powiatowego w Radomsku
Kontrolezawiera informacje na temat prowadzonych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku kontroli zewnętrznych
Zamówienia publicznezakładka zawiera archiwalne zamówienia publiczne pochodzące z poprzedniej wersji strony, zawierające informacje na temat postępowań przetargowych oraz zapytań ofertowych dla naszej placówki
Nabór pracowników INNE INFORMACJEaktualne oferty pracy, ogłoszenia dotyczące aktualnie poszukiwanych zasobów
Instrukcja obsługi zakładka zawiera informacje, które właśnie czytasz
Redakcja BIPzakładka zawiera informacje o redaktorach którzy publikują informacje na stronie BIP


II.
Klikając na wybraną zakładkę przechodzimy do artykułu w którym zawarte są interesujące nas informacje. W sekcji "Dokumenty" znajdują się dołączone pliki które możemy pobrać klikając na jego nazwę.

Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.