Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

Sposób stanowienia aktów publiczno- prawnych

Decyzje w sprawie zatwierdzenia statutu, zmian do statutu i innych zadań wynikający z Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Samorząd Powiatu Radomszczańskiego w imieniu którego działa Rada Powiatu Radomszczańskiego podejmuje w drodze uchwał.

Rada Społeczna jako organ inicjujący i opiniodawczy Zarządu Powiatu Radomszczańskiego oraz organ doradczy Dyrektora przedstawia wnioski i opinie w sprawach dotyczących Szpitala w drodze podejmowanych uchwał.

Dyrektor realizuje zadania związane z zarządzaniem zakładem wydając Zarządzenia i inne dokumenty o podobnym charakterze takie jak np. zalecenia, polecenia itp.

Dyrektor przedkłada Radzie Społecznej Szpitala wnioski dotyczące funkcjonowania Szpitala. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do podmiotu, który utworzył zakład.

Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.